Ông Kiều Mạnh Toàn, Trưởng Ban Tuyển sinh đào tạo và Tổ chức sự kiện được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm CEDC

0
269
blank
Ông Kiều Mạnh Toàn, Trưởng Ban Tuyển sinh đào tạo và Tổ chức sự kiện được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm CEDC.

Ngày 17 tháng 10 năm 2023, thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã ký Quyết định số 07-2023 QĐNS/CEDC-GĐTT, về việc bổ nhiệm ông Kiều Mạnh Toàn, Trưởng Ban Tuyển sinh đào tạo và Tổ chức sự kiện, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm CEDC.

Ông Kiều Mạnh Toàn, nguyên quán thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, sinh năm 1982, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyển sinh đào tạo và Tổ chức sự kiện thuộc Trung tâm CEDC từ năm 2018. 

blank

TRÚC LINH/ĐS GSNN

blank