Giới thiệu

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG

Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) là tổ chức khoa học và công nghệ (chuyên ngành khoa học xã hội), thành lập theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ; Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm bao gồm:

+ Nghiên cứu KH&PTCN: Kinh doanh và Quản trị kinh doanh; Khoa học giáo dục nói chung; Thông tin và Truyền thông; Nghệ thuật truyền thanh, truyền hình.

+ Dịch vụ KH&CN: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu; Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký phù hợp luật định (chỉ cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng chứng chỉ).

+ Hợp tác trong và ngoài nước theo các lĩnh vực đăng ký phù hợp luật định.

Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông là tổ chức khoa học và công nghệ (chuyên ngành khoa học xã hội), thành lập theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ; Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Giám đốc Trung tâm: Ông Ngô Văn Hiền.

+ Trụ sở chính của Trung tâm: 132 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh – ĐT: (028) 39842258 – 0903682486 – Fax: (028) 38952701 –  Email: trungtamcedc2017@gmail.com; ngohien1962@gmail.com.

+ Số tài khoản: 126000032759 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh.

+ Mã số thuế: 0314515225.

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN:
TS Phan Tử Phùng, Chủ tịch
NGƯT Trần Chút (Nhà giáo ưu tú Trần Chút đã từ trần lúc 19h ngày 01/10/2020 (nhằm ngày 15/08 âm lịch), hưởng thọ 81 tuổi)

Đại tá, NB Phạm Đình Trọng
Đại tá, NB Phạm Huy Khảo
NB Phạm Quốc Toàn
Đại tá, NB Lê Liên
Đại tá, NB Trần Thế Tuyển
Đại tá, PGS.TS Trần Ngọc Long
NB Nguyễn Tường Lộc
Đại tá, BS Trần Thị Phương Lan
Bà Nguyễn Thị Chung
Thượng tá, ThS Nguyễn Khánh Toàn
ThS Mạnh Ngọc Hùng
Luật sư Trần Văn Hợp.

TRÍCH ĐIỀU LỆ CỦA TRUNG TÂM

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động  của Trung tâm.

– Nghiên cứu KH&PTCN: Lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh; Khoa học giáo dục nói chung; Nghệ thuật truyền thanh, truyền hình.

– Dịch vụ KH&CN: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu; Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký phù hợp luật định (chỉ cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng chứng chỉ).

– Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp luật định.

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.

  1. Chức năng:

+ Nghiên cứu khoa học & phát triển công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh:

– Kỹ năng xây dựng chiến lược, và lập các kế hoạch kinh doanh.

– Kỹ năng nghiên cứu, phát triển thị trường.

– Kỹ năng xây dựng, điều hành hệ thống kinh doanh.

– Các kỹ năng về marketing, tiếp thị.

+ Nghiên cứu khoa học & phát triển công nghệ trong lĩnh vực giáo dục nói chung:

– Nghiên cứu nội dung dạy và học.

– Nghiên cứu các phương pháp dạy và học.

– Nghiên cứu sử dụng, cải tiến, chế tạo dụng cụ dạy và học.

– Nghiên cứu đào tạo học sinh giỏi cũng như nâng kết quả học tập của học sinh kém.

– Nghiên cứu các hình thức tổ chức dạy và học.

+ Nghiên cứu khoa học & phát triển công nghệ trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thanh, truyền hình:

– Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh, Phát thanh trực tiếp, Dẫn chương trình phát thanh, Tác phẩm phát thanh, Âm nhạc – tiếng động phát thanh…

– Tác phẩm truyền hình, Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình, Các chương trình văn hoá giải trí truyền hình, Dẫn chương trình truyền hình, Dựng phim truyền hình…

– Nghệ thuật nhiếp ảnh, Kỹ thuật quay phim, Dựng phim truyền hình, Nghệ thuật quay phim…

+ Dịch vụ khoa học & công nghệ:

– Tổ chức hội nghị, hội thảo, tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học & phát triển công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh; Lĩnh vực giáo dục nói chung; Lĩnh vực nghệ thuật truyền thanh, truyền hình.

+ Hợp tác trong và ngoài nước: Về các lĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh; Lĩnh vực giáo dục nói chung; Lĩnh vực nghệ thuật truyền thanh, truyền hình.

  1. Nhiệm vụ:

+ Tư vấn, phản biện, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục và truyền thông:

– Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học công nghệ trong lĩnh vực có liên quan về giáo dục, truyền thông, kinh doanh và quản trị kinh doanh dưới hình thức hội nghị, hội thảo khoa học, biên tập, xuất bản ấn phẩm, thiếp lập trang thông tin điện tử tổng hợp, các kênh và mạng truyền thông xã hội theo quy định của pháp luật.

– In ấn xuất bản phẩm, văn phòng phẩm và các ấn phẩm khác hỗ trợ cho hoạt động thông tin khoa học công nghệ trong lĩnh vực có liên quan về giáo dục, truyền thông, kinh doanh và quản trị kinh doanh.

– Tham gia phản biện, thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực có liên quan về giáo dục, truyền thông, kinh doanh và quản trị kinh doanh.

– Tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước, các tổ chức trong và ngoài nước.

+ Hợp tác trong và ngoài nước:

– Trực tiếp quyết định việc mời chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài công tác theo quy định.

– Hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ trên.

– Ký hợp đồng thực hiện các hoạt động tư vấn về nghiên cứu, chuyển giao các thành tựu khoa học, công nghệ và quản lý với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực có liên quan về giáo dục, truyền thông, kinh doanh và quản trị kinh doanh với các tổ chức trong nước và quốc tế theo đúng quy định của pháp luật.

– Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực có liên quan về giáo dục, truyền thông, kinh doanh và quản trị kinh doanh (chỉ cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng chứng chỉ).

– Hợp tác, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm; tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực về giáo dục, truyền thông, kinh doanh và quản trị kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kêu gọi tích cực tham gia vào các hoạt động cụ thể trong lĩnh vực về giáo dục, truyền thông, kinh doanh và quản trị kinh doanh.

  1. Quyền hạn:

– Tự tổ chức bộ máy, sử dụng nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

–  Tự chủ xây dựng kế hoạch hoạt động.

– Tự chủ ký kết các hợp đồng nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ.

– Tự chủ về tài chính.

– Tự chủ quyết định giá cả các sản phẩm nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ theo thỏa thuận qua hợp đồng.

– Chủ động trong ký kết các hợp đồng, các thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG