NƯỚC KHỨ MÙI THẢO DƯỢC

NƯỚC KHỨ MÙI THẢO DƯỢC
TÁC DỤNG: KHỬ MÙI TANH HÔI ( ÔTÔ. GIÀY. KHÁCH SẠN. KARAOKE. NHÀ HÀNG. KHU CHĂN NUÔI…..)
THÀNH PHẦN: NƯỚC. LONG NÃO VÀ CÁC DƯỢC LIỆU ĐÔNG Y HỌC CỔ TRUYỀN…..
CÁCH DÙNG: PHA NƯỚC 1/20 DÙNG MÁY PHUN SƯƠNG KHỬ MÙI CÀNG TỐT. KHÔNG ĐỘC HẠI.
NSX:…………………….HSD: 2 NĂM
HỘI ĐÔNG Y ĐỒNG NAI: 164 NGUYỄN ÁI QUỐC F TÂN TIẾN TP BIÊN HÒA ĐN. ĐT: 0985555331.

BAN TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ