Xuất bản Đặc san GIÁO DỤC NGÀY NAY và Đặc san KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU Xuân 2022

0
53
blank

+ Chủ đề nội dung: Phản ánh về hoạt động vui xuân đón tết, về thành tựu đạt được trên các lĩnh vực của đất nước và của đơn vị, phổ biến kiến thức về giáo dục, văn hóa-xã hội, xây dựng thương hiệu, kinh doanh và qu3n trị kinh doanh.

+ Thời han nhận bài viết, hình ảnh, quảng cáo: Trước 17h ngày 15/12/2021

+ Địa chỉ gựi bài viết, hình ảnh, quảng cáo: Email: trungtamcedc2017@gmail.com

+ Đăng ký mua Đặc san: ĐT/Zalo số 0903682486, giá bìa 120.000 đồng 1 cuốn.

blank

BÌA 1 ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY SỐ 11 THÁNG 9/2021

blank

BÌA 1 ĐẶC SAN KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU SỐ 11 THÁNG 9/2021

blank