Về việc chấn chỉnh tổ chức và hoạt động

0
33
blank

Kính gửi: LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG (TRUNG TÂM CEDC)

Thực hiện kế hoạch chấn chỉnh tổ chức và hoạt động để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm CEDC, khi thành lập đơn vị mới thuộc Trung tâm CEDC, người đứng đầu đơn vị mới thành lập và Giám đốc Trung tâm CEDC có thỏa thuận ký hợp đồng công việc. Hợp đồng ghi rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi bên… Có loại hợp đồng có ghi thời hạn, có loại hợp đồng không ghi thời hạn. Tuy nhiên, theo quy định chung, loại hợp đồng có ghi thời hạn khi hết hạn mà một trong hai bên không có ý kiến gì thì đương nhiên hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

Hiện nay có một số người đứng đầu đơn vị không thực hiện đúng hợp đồng đã ký với Giám đốc Trung tâm CEDC, cụ thể như: Không tham gia các hoạt động của Trung tâm CEDC, không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh, không thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động, không nộp khoản kinh phí nghĩa vụ cho Trung tâm CEDC, … làm ảnh hưởng chung mọi mặt hoạt động.

Vì vậy, Giám đốc Trung tâm CEDC yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hiện ngay một số nội dung như sau:

1/ Đơn vị nào thấy hoạt động không hiệu quả thì báo cho Giám đốc Trung tâm CEDC cho giải thể hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động.

2/ Việc giải thể hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động, lãnh đạo đơn vị đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm CEDC và pháp luật để giải quyết các tồn tại trong thời gian mình lãnh đạo quản lý đơn vị.

3/ Kể từ ngày hôm nay 20/3/2023 đến hết ngày 10/4/2023, người đứng đầu đơn vị không báo cáo mà vẫn không tham gia các hoạt động của Trung tâm CEDC, không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh, không thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động, không nộp khoản kinh phí nghĩa vụ cho Trung tâm CEDC, … làm ảnh hưởng chung mọi mặt hoạt động, Giám đốc Trung tâm CEDC sẽ ban hành Quyết định giải thể đơn vị đó và thông báo cơ quan quản lý Nhà nước biết.

SAU ĐÂY LÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRUNG CEDC

STT TÊN ĐƠN VỊ  

NGƯỜI

ĐỨNG ĐẦU

GHI CHÚ
1 Ban Nghiệp vụ truyền thông 1 Lê Thành Tô Có con dấu
2 Ban Nghiệp vụ truyền thông 3 Lương Công Linh Có con dấu
3 Ban Nghiệp vụ truyền thông CEDC Nguyễn Phước Trung Tâm Có con dấu
4 Ban Tuyển sinh đào tạo & Tổ chức sự kiện Kiều Mạnh Toàn Có con dấu
5 Ban Khoa giáo Cấn Nguyễn Duy Minh phụ trách Có con dấu
6 Ban Công tác xã hội hỗ trợ giáo dục Trần Thị Bảo Linh Có con dấu
7 Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN Lê Khắc Thành Có con dấu
8 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Truyền hình giáo dục và pháp luật tại Đắk Lắk Lê Đình Lĩnh Có con dấu
9 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Truyền hình giáo dục và pháp luật tại Quảng Trị Trần Trung Tiến Có con dấu
10 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Truyền hình giáo dục và pháp luật tại Đà Nẵng Nguyễn Thái Điền Có con dấu
11 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Truyền hình giáo dục và pháp luật tại Nha Trang Lê Văn Ngọc Thành Có con dấu
12 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Truyền hình giáo dục và pháp luật tại Cần Thơ Vương Đình Tuyến Có con dấu
13 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Truyền hình giáo dục và pháp luật tại Đắk Nông Phạm Xuân Khuynh Có con dấu

Nhận được văn bản này, người đứng đầu các đơn vị nói trên cần rà soát lại hoạt động của đơn vị mình và nghiêm túc thực hiện, báo cáo Giám đốc Trung tâm CEDC biết đúng thời hạn quy định.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC: Thạc sĩ, Nhà báo NGÔ VĂN HIỀN

blank

blank

BTV TRÚC LINH

 

blank