Tuyển dụng và bổ nhiệm bà Vũ Thị Mai Diễm

0
61
blank
Bà Vũ Thị Mai Diễm

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC); Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm CEDC và xét nguyện vọng, khả năng, đạo đức của thành viên bán cơ hữu.

Ngày 03/08/2022, Giám đốc Trung tâm CEDC đã ký Quyết định số 34 QĐ/TCNS-GĐTT, về việc tuyển dụng và bổ nhiệm bà Vũ Thị Mai Diễm, sinh ngày: 01/12/1972, số CCCD: 034172002799, là thành viên bán cơ hữu Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN (thoinet.vn) làm Trợ lý Giám đốc Trung tâm CEDC, Thường trực Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Nha Trang, Biên tập viên Trang điện tử ttvcn.com.vn thuộc Trung tâm CEDC.

Lương của bà Vũ Thị Mai Diễm hưởng theo cơ chế khoán theo công việc. Mức lương tham gia BHXH, BHYT theo ngạch viên chức (Hệ số 2.86).

Bà Vũ Thị Mai Diễm có trách nhiệm cùng Trung tâm CEDC thực hiện nộp BHXH, BHYT theo quy định của Trung tâm CEDC và pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

BTV ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY 

 

blank