Dịch vụ tư vấn

0
65
blank

Với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm thực tế trong hoạt động tư vấn và xây dựng hệ thống chất lượng, phân tích kiểm nghiệm, hiệu chuẩn thiết bị…,

Chúng tôi đã trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ trong cả nước với các hoạt động tư vấn sau đây:

  • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 và ISO/IEC 17025.
  • Tư vấn thành lập phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Tư vấn mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm phù hợp theo yêu cầu của các đơn vị.
  • Các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thông tin liên hệ

blank