Trao Quyết định Trợ lý Thông tin và Truyền thông Văn phòng liên lạc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông tại Thành phố Nha Trang

Ngày 27/9/2022, tại Văn phòng liên lạc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa; ông Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã chủ trì trao Quyết định số 05 QĐNS/GĐTT và Quyết định số … Đọc tiếp Trao Quyết định Trợ lý Thông tin và Truyền thông Văn phòng liên lạc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông tại Thành phố Nha Trang