Trang bị phương tiện làm việc cho Trợ lý Thông tin và Truyền thông Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Nha Trang

0
80
blank

Thực hiện Quyết định số 34 QĐPTLV/GĐTT ngày 02/10/2022 của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC), về việc Trang bị phương tiện làm việc

Chiều ngày 7/10/2022, tại Văn phòng liên lạc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm CEDC đã trao 2 máy laptop hiệu TOSHIBA và HP cho ông Đinh Hữu Lạc và ông Đặng Quốc Huy, Trợ lý Thông tin và Truyền thông Văn phòng liên lạc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa để sử dụng trong công việc.

Quyết định số 34 QĐPTLV/GĐTT ngày 02/10/2022 của Trung tâm CEDC ghi rõ: Việc quản lý, sử dụng phương tiện làm việc máy laptop, hai ông Đinh Hữu Lạc và ông Đặng Quốc Huy có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế Trợ lý Thông tin và Truyền thông Văn phòng liên lạc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

blank

blank

Bài: TRÚC LINH – Ảnh: ANH NAM/ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY

 

 

blank