Thư ngỏ về việc tặng quà giáo viên có thành tích trong giảng dạy và học sinh vượt khó hiếu học Nhân dịp Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022