THÔNG TIN LIÊN HỆ

0
145

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG (CEDC)

Trụ sở chính: 132 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0824270686; 0903682486    Email: trungtamcedc2017@gmail.com

Người Đại diện: Ông Ngô Văn Hiền – Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Tài khoản: Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông – Số tài khoản: 126000032759 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314515225

blank