THÔNG BÁO

0
55
blank

TRUNG TÂM CEDC CHUẨN BỊ PHÁT HÀNH ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2022.

TỪ SỐ NÀY ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY CÓ NHIỀU CẢI TIẾN VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC, CHẤT LƯỢNG GIẤY CAO CẤP, IN ẤN ĐẸP.

ĐẶC SAN GỒM 66 TRANG NỘI DUNG IN MÀU GIẤY COUCHER 150, 4 TRANG BÌA IN MÀU GIẤY COUCHER 250. GIÁ BÌA 150.000 ĐỒNG 1 CUỐN.

CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU MUA ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ SỐ ĐT: 0824270686 HOẶC EMAIL: TRUNGTAMCEDC2017@GMAIL.COM ĐỂ ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY 10/11/2022.

NGÔ VĂN HIỀN, GĐ TRUNG TÂM CEDC TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

blank