Thông báo về việc thu gọn hoạt động Văn phòng liên lạc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

0
47
blank

Ngày 19/12/2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) ký Thông báo số 07 TB/CEDC-GĐTT về việc thu gọn hoạt động Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung Thông báo số 07 TB/CEDC-GĐTT như sau: 

blank

TRÚC LINH BTV

blank