Thông báo về việc phân công nhiệm vụ bà Vũ Thị Mai Diễm

0
83
blank
Bà Vũ Thị Mai Diễm

Ngày 10/8/2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã ký ban hành Thông báo số 34 TB/GĐTT về việc phân công nhiệm vụ bà Vũ Thị Mai Diễm.

Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 03/08/2022, Giám đốc Trung tâm CEDC đã ký Quyết định số 34 QĐ/TCNS-GĐTT, về việc tuyển dụng và bổ nhiệm bà Vũ Thị Mai Diễm, sinh ngày: 01/12/1972, số CCCD: 034172002799, là thành viên bán cơ hữu Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN (thoinet.vn) làm Trợ lý Giám đốc Trung tâm CEDC, Thường trực Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Nha Trang, Biên tập viên Trang điện tử ttvcn.com.vn thuộc Trung tâm CEDC.

Tuy nhiên, sau khi xem xét khả năng điều kiện và hoàn cảnh gia đình, cũng như nguyện vọng của bà Vũ Thị Mai Diễm, Giám đốc Trung tâm CEDC chỉ giao nhiệm vụ cho bà Vũ Thị Mai Diễm làm Biên tập viên Trang điện tử ttvcn.com.vn thuộc Trung tâm CEDC. Giám đốc Trung tâm CEDC không giao nhiệm vụ bà Vũ Thị Mai Diễm làm Trợ lý Giám đốc Trung tâm CEDC, Thường trực Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Nha Trang.

Bà Vũ Thị Mai Diễm làm Biên tập viên Trang điện tử ttvcn.com.vn thuộc Trung tâm CEDC được trang bị một máy tính laptop, được cấp một tài khoản để đăng bài. Có trách nhiệm đăng nội dung đúng tôn chỉ mục đích. Thu nhập của bà Vũ Thị Mai Diễm hưởng theo sản phẩm, tự lo kinh phí nộp BHXH, BHYT theo Quyết định số 34 QĐ/TCNS-GĐTT và các quy định của pháp luật. Từ tháng 01/2023 trở đi nộp Trung tâm CEDC một khoản phí bảo trì website là 1.000.000 VNĐ/1 tháng.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

TRUNG TÂM CEDC

blank