Thông báo về việc chính thức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ CTV dạy và học online

0
187
blank

Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) trân trọng thông báo đến anh chị em đã nộp hồ sơ đăng ký học tập huấn và đã nộp học phí việc chính thức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ CTV dạy và học online.

A/ Thời gian học tập huấn: Từ 09h00’ sáng đến 11h30’ trưa ngày 18/02/2022. Trực tiếp giảng dạy lớp tập huấn online do Thạc sĩ Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm CEDC phụ trách.

B/ Nội dung học:

1/ Giới thiệu về Trung tâm CEDC, các đơn vị trực thuộc, các ấn phẩm in, các trang và các kênh điện tử thuộc Trung tâm CEDC (60’).

2/ Những yêu cầu và kiến thức cơ bản khi hoạt động tác nghiệp làm các ấn phẩm in, các trang và các kênh điện tử thuộc Trung tâm CEDC (60’).

3/ Trao đổi, hỏi – đáp (30’).

C/ Phương thức dạy và học:

1/ Đúng 08h45’ sáng ngày 18/02/2022 Thạc sĩ Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm CEDC khởi động mở hệ thống dạy và học online.

2/ Từ 08h50’ sáng ngày 18/02/2022, anh chị em đăng nhập vào đường link: https://work.room30s.com/ để đúng 09h00’ tham gia học.

D/ Quy định chung:

1/ Chỉ những anh chị em có mặt trên hệ thống dạy và học online, đã nộp học phí mới được Trung tâm CEDC cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành chương trình lớp tập huấn.

2/ Yêu cầu mọi người thực hiện đúng nội dung và thời gian dạy và học tập huấn online, không nghỉ giải lao.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC: NGÔ VĂN HIỀN

Danh sách đăng ký học tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên (Dạy và Học Online)

Cập nhật đến 22h00’ ngày 17/02/2022

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH

 

CMND/CCCD HỌC PHÍ
1 Phạm Văn Song 1971 030071009067 CK ngày 20/01/2022

CTV Trần Thị Thu

2 Ngô Đức Khánh 1981 241873992 CK ngày 21/01/2022

Tỉnh Đắk Lắk

3 Hoàng Phước Thành 1977 191962054 CK ngày 17/02/2022

CTV Nguyễn Văn Các

4 Vi Văn Ninh 1986 121674396 CK ngày 17/02/2022

CTV Nguyễn Văn Các

5 Nguyễn Hữu Định 1969 045069000188 CK ngày 24/01/2022

CTV Nguyễn Văn Các

6 Hồ Thanh Vinh 1987 066087005153 CK ngày 27/01/2022

CTV Nguyễn Hữu Phúc

7 Phan Tịnh Nghi 2000 241869191 Chưa.

Đăng ký trực tiếp BTC

8 Phạm Thị Vân Khánh 1973 026173004558 CK ngày 26/01/2022

Đăng ký trực tiếp BTC

9 Nguyễn Văn Chuyên 1963 024240513 CK ngày 26/01/2022

Đăng ký trực tiếp BTC

10 Nguyễn Viết Châu 1994 066094000180 CK ngày 17/02/2022

Đăng ký trực tiếp BTC

11 Lê Quang Huy 1964 001064018885 CK ngày 11/02/2022

CTV Phạm Văn Song

12 Nguyễn Hoàng Anh 1977 045077000142 CK ngày 11/02/2022

CTV Phạm Văn Song

13 Âu Duy Vượng 1969 001069000487 CK ngày 11/02/2022

CTV Phạm Văn Song

14 Phạm Đức Toàn 1973 024913180 CK ngày 11/02/2022

CTV Phạm Văn Song

15 Trần Thị Kiều Chinh 1976 024913181 CK ngày 11/02/2022

CTV Phạm Văn Song

16 Đoàn Văn Vang 1988 036088000791 CK ngày 11/02/2022

CTV Phạm Văn Song

17 Huỳnh Khắc Tuấn 1975 079075036415 CK ngày 15/02/2022

CTV Phạm Xuân Khuynh

18 Lữ Thị Thảo Vy 1975 079175025160 CK ngày 15/02/2022

CTV Phạm Xuân Khuynh

19 Đinh Thị Thu Trang 1976 075176001856 CK ngày 14/02/2022

CTV Vũ Thị Mai Diễm

20 Đặng Công Cứ 1975 049075010832 CK ngày 14/02/2022

CTV Vũ Thị Mai Diễm

21 Lê Xuân Tý 1977 046077000436 CK ngày 15/02/2022

CTV Phạm Văn Song

22 Trần Đức Bình 1980 066080000181 CK ngày 15/02/2022

CTV Hà Văn Thanh

23 Phan Văn Trung 1974 183052564 CK ngày 15/02/2022

CTV Nguyễn Văn Các

24 Võ Thị Thu Hương 1984 072184004576 CK ngày 14/02/2022

CTV Long CN Đà Nẵng

25 Nguyễn Trường Hưởng 1984 079084040588 CK ngày 14/02/2022

CTV Long CN Đà Nẵng

26 Huỳnh Nguyễn Thủy Tiên 1991 052191018965 CK ngày 14/02/2022

CTV Long CN Đà Nẵng

27 Phương Ngọc Thắng 1981 079081016886 CK ngày 15/02/2022

CTV Phạm Xuân Khuynh

28 Mai Tiến Thành 1971 096071009774 CK ngày 15/02/2022

CTV Phạm Xuân Khuynh

29 Trần Đăng Tú 1988 036088002461 CK ngày 17/02/2022

CTV Phạm Tiến Thành ĐL

30 Hoàng Anh Dũng 1987 036087000732 CK ngày 17/02/2022

CTV Phạm Tiến Thành ĐL

31 Phạm Thị Ngọc Mai 1974 280911293 CK ngày 17/02/2022

CTV Phạm Xuân Khuynh

32 Hồ Trần Vĩnh Phong 1980 045080005203 CK ngày 16/02/2022

CTV Phạm Văn Song

33 Đàm Quang Kham 1975 034075010515 Chưa.

CTV Phạm Xuân Khuynh

34 Bùi Ngọc Thuyên 1990 038090023579 CK ngày 16/02/2022

CTV Lê Khắc Thành

35 Trần Văn Tiên 1987 036087026476 CK ngày 17/02/2022

CTV Phạm Xuân Khuynh

blank