Thông báo mở lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông online ngày 18/12/2022

0
42
blank

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, chức năng nhiệm vụ, yêu cầu phát triển của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC); Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về hoạt động tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; cũng như thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của các ấn phẩm in và các Kênh Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm CEDC.

Giám đốc Trung tâm CEDC Thông báo mở lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông (Dạy và Học online). Lớp tập huấn do  Lãnh đạo Trung tâm CEDC chủ trì.

+ Đối tượng học: Những người đã được đặc cách cấp thẻ công tác trước mà chưa học tập huấn nghiệp vụ, những người có nguyện vọng hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

+ Nội dung học: Những kiến thức cơ bản về hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực truyền thông; Điều kiện để làm cộng tác viên của các Ban Biên tập ấn phẩm in và các Kênh Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm CEDC.

+ Thời gian học tập huấn: Từ 09h00’ sáng đến 11h30’ trưa ngày 18/12/2022 (Chủ nhật).

+ Học phí: 1.000.000 đồng/1 người (Một triệu đồng chẵn).

+ Quyền lợi sau khi học tập huấn: Được Trung tâm CEDC cấp Giấy chứng nhận; Được công nhận là nhân sự bán cơ hữu; Đủ điều kiện cấp thẻ công tác thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký cấp thẻ (Phí cấp thẻ công tác tính riêng).

+ Hồ sơ đăng ký học tập huấn: 1 bản photo CMND hoặc CCCD có công chứng hoặc chụp bản chính rõ ràng ngay ngắn gửi vào Zalo ĐT số 0824270686 trước 18h00’ ngày 17/12/2022.

+ Học phí tập huấn và phí cấp thẻ công tác chuyển vào tài khoản số: 109004256665 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh (VietinBank) trước 18h00’ ngày 17/12/2022.

+ Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0824270686.

 

Danh sách đăng ký học lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông ngày 18/12/2022

*Cập nhật đến 18h00’ngày 15/12/2022 – Đề nghị anh chị em kiểm tra thông tin nếu có sai sót phải báo ngay để điều chỉnh cho chính xác. Trân trọng cảm ơn.

STT HỌ VÀ TÊN  

 

NĂM SINH

 

CMND/CCCD HỌC PHÍ
1 Võ Đình Liệu 1980 079061438527 CK 15/12/2022

Đăng ký trực tiếp

2 Đặng Văn Công 1977 022756985 CK 15/12/2022

Đăng ký trực tiếp

3 Lê Bình 1972 036754467 CK 15/12/2022

Đăng ký trực tiếp

4 Huỳnh Thanh Phương 1972 079072041509 CK 15/12/2022

CTV Mai Diễm

5 Lê Viết Khoái 1986 038086043293 CK 15/12/2022

CTV Mai Diễm

TRUNG TÂM CEDC

blank