Thông báo mở lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông ngày 30/10/2022 (Dạy và Học Online)

0
47
blank

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, chức năng nhiệm vụ, yêu cầu phát triển của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC).

Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về hoạt động tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; cũng như thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của các Ban Biên tập ấn phẩm in và các Kênh Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm CEDC.

Giám đốc Trung tâm CEDC Thông báo mở lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông (Dạy và Học Online). Lớp tập huấn do lãnh đạo Trung tâm CEDC chủ trì.

+ Nội dung học: Những kiến thức cơ bản về hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực truyền thông; Điều kiện để làm cộng tác viên của các Ban Biên tập ấn phẩm in và các Kênh Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm CEDC.

+ Thời gian học tập huấn: Từ 09h00’ sáng đến 11h30’ trưa ngày 30/10/2022 (Chủ nhật).

+ Học phí: 1.000.000 đồng/1 người (Một triệu đồng chẵn).

+ Quyền lợi sau khi học tập huấn: Được Trung tâm CEDC cấp Giấy chứng nhận; Được công nhận là cán bộ, nhân viên thuộc nhân sự bán cơ hữu; Đủ điều kiện cấp thẻ công tác thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký cấp thẻ (Phí cấp thẻ công tác tính riêng).

+ Hồ sơ đăng ký học tập huấn: 1 bản photo CMND hoặc CCCD có công chứng hoặc chụp bản chính rõ ràng ngay ngắn gửi vào Zalo ĐT số 0824270686 trước 18h00’ ngày 27/10/2022.

+ Học phí tập huấn và phí cấp thẻ công tác chuyển vào tài khoản số: 109004256665 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh (VietinBank) trước 18h00’ ngày 27/10/2022.

+ Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0824270686.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC NGÔ VĂN HIỀN (đã ký tên đóng dấu)

MAI DIỄM/BTV ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY

blank