THÔNG BÁO Mở lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông ngày 20/5/2022 (Dạy và Học Online)

0
64
blank

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, chức năng nhiệm vụ, yêu cầu phát triển của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC).

Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về hoạt động tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; cũng như thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của các Ban Biên tập ấn phẩm in và các Kênh Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm CEDC.

Giám đốc Trung tâm CEDC Thông báo mở lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông (Dạy và Học Online). Lớp tập huấn do lãnh đạo Trung tâm CEDC chủ trì.

+ Nội dung học: Những kiến thức cơ bản về hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực truyền thông; Điều kiện để làm cộng tác viên của các Ban Biên tập ấn phẩm in và các Kênh Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm CEDC.

+ Thời gian học tập huấn: Từ 09h00’ sáng đến 11h30’ trưa Thứ 6 ngày 20/5/2022.

+ Học phí: 1.000.000 đồng/1 người (Một triệu đồng chẵn).

+ Quyền lợi sau khi học tập huấn: Được Trung tâm CEDC cấp Giấy chứng nhận; Được công nhận là cán bộ, nhân viên thuộc nhân sự bán cơ hữu; Đủ điều kiện cấp thẻ công tác (Phí cấp thẻ công tác tính riêng).

+ Hồ sơ đăng ký học tập huấn: 1 bản photo CMND hoặc CCCD có công chứng hoặc chụp bản chính rõ ràng ngay ngắn, và 1 ảnh chân dung 4cm x 6cm, chụp mới nhất; gửi vào Zalo ĐT số 0903682486 trước 18h00’ ngày 18/5/2022.

+ Học phí tập huấn và phí cấp thẻ công tác chuyển vào tài khoản số: 109004256665 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh (VietinBank) trước 18h00’ ngày 18/5/2022.

+ Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0824270686.

Danh sách đăng ký học lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông ngày 20/5/2022

* Cập nhật đến 11h00’ngày 17/05/2022

STT HỌ VÀ TÊN  

 

NĂM SINH

 

CMND/CCCD HỌC PHÍ
1 Trần Ái Nhân 1979 211667146 CK ngày 02/05/2022

CTV Đoạn Minh Dũng

2 Vũ Thị Minh 1990 234046351 CK ngày 06/05/2022

Đăng ký trực tiếp

3 Hoàng Văn Huỳnh 1968 070068112324 Chưa nộp học phí

Đăng ký trực tiếp

4 Trần Huy Vinh 1986 021086014501 CK ngày 06/05/2022

Đăng ký trực tiếp

5 Ngô Xuân Thanh 1987 045087002108 CK ngày 06/05/2022

Đăng ký trực tiếp

6 Thái Thị Hạnh 1990 024090007633 Chưa nộp học phí

Đăng ký trực tiếp

7 Hoàng Công Tùng 1972 045172114239 CK ngày 06/05/2022

Đăng ký trực tiếp

8 Đoàn Mỹ 1969 046281002105 CK ngày 09/05/2022

Đăng ký trực tiếp

9 Đỗ Thị Mai 1974 223135466 CK ngày 10/05/2022

Đăng ký trực tiếp

10 Đào Thị Thái 1977 037177000170 CK ngày 16/05/2022

CTV Nguyễn Kiệm

11 Hồ Văn Lễ 1976 060076000066 CK ngày 16/05/2022

CTV Nguyễn Thắng

12 Nguyễn Đức Quốc 1974 045074000162 CK ngày 16/05/2022

CTV Nguyễn Thắng

13 Đồng Thị Hồng Hải 1995 020195010360 CK ngày 17/05/2022

CTV Nguyễn Kiệm

 

TRUNG TÂM CEDC

blank