Thông báo mở lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông ngày 11.6.2022 (Dạy và Học Online)

0
46
blank

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, chức năng nhiệm vụ, yêu cầu phát triển của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC).

Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về hoạt động tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; cũng như thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của các Ban Biên tập ấn phẩm in và các Kênh Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm CEDC.

Giám đốc Trung tâm CEDC Thông báo mở lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông (Dạy và Học Online). Lớp tập huấn do lãnh đạo Trung tâm CEDC chủ trì.

+ Nội dung học: Những kiến thức cơ bản về hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực truyền thông; Điều kiện để làm cộng tác viên của các Ban Biên tập ấn phẩm in và các Kênh Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm CEDC.

+ Thời gian học tập huấn: Từ 09h00’ sáng đến 11h30’ trưa Thứ 7 ngày 11.6.2022.

+ Học phí: 1.000.000 đồng/1 người (Một triệu đồng chẵn).

+ Quyền lợi sau khi học tập huấn: Được Trung tâm CEDC cấp Giấy chứng nhận; Được công nhận là cán bộ, nhân viên thuộc nhân sự bán cơ hữu; Đủ điều kiện cấp thẻ công tác thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp thẻ (Phí cấp thẻ công tác tính riêng).

+ Hồ sơ đăng ký học tập huấn: 1 bản photo CMND hoặc CCCD có công chứng hoặc chụp bản chính rõ ràng ngay ngắn, và 1 ảnh chân dung 4cm x 6cm, chụp mới nhất; gửi vào Zalo ĐT số 0903682486 trước 18h00’ ngày 10/6/2022.

+ Học phí tập huấn và phí cấp thẻ công tác chuyển vào tài khoản số: 109004256665 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh (VietinBank) trước 18h00’ ngày 10/6/2022.

+ Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0824270686.

Danh sách đăng ký học lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông ngày 11.6.2022

* Cập nhật đến 22h00’ngày 05.6.2022

STT HỌ VÀ TÊN  

 

NĂM SINH

 

CMND/CCCD HỌC PHÍ
1 Trần Minh Quân 1976 241567147 CK ngày 01.6.2022

Đăng ký trực tiếp

2 Nguyễn Văn Sơn 1980 182530557 Chưa nộp học phí

CTV Nguyễn Phước Trung Tâm

3 Nguyễn Văn Thuận 1978 046078000181 Chưa nộp học phí

CTV Nguyễn Ngọc Thắng

4 Nguyễn Văn Biên 1978 077078000196 Chưa nộp học phí

CTV Nguyễn Ngọc Thắng

5 Nguyễn Ngọc Chiến 1969 045069004450 Chưa nộp học phí

CTV Nguyễn Ngọc Thắng

6 Hoàng Bảy 1970 045070452391 CK ngày 04.6.2022

Đăng ký trực tiếp

7 Bùi Hoàng Nam 1965 234562058 CK ngày 04.6.2022

Đăng ký trực tiếp

 

TRUNG TÂM CEDC

blank