Cập nhật đến 11h00’ ngày 03/03/2023 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG NGÀY 04/03/2023 (DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN ONLINE)

0
85
blank

+ Đối tượng học: Những người đã được đặc cách cấp thẻ công tác trước mà chưa học tập huấn nghiệp vụ, những người có nguyện vọng hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

+ Nội dung học: Những kiến thức cơ bản về hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực truyền thông; Điều kiện để làm cộng tác viên của các Ban Biên tập ấn phẩm in và các Kênh Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm CEDC.

+ Thời gian học tập huấn: Từ 09h00’ sáng đến 11h30’ trưa ngày 04/03/2023 (Thứ 7).

+ Học phí: 1.000.000 đồng/1 người (Một triệu đồng chẵn).

+ Quyền lợi sau khi học tập huấn: Được Trung tâm CEDC cấp Giấy chứng nhận; Được công nhận là nhân sự bán cơ hữu; Đủ điều kiện cấp thẻ công tác thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký cấp thẻ (Phí cấp thẻ công tác tính riêng).

+ Hồ sơ đăng ký học tập huấn: 1 bản photo CMND hoặc CCCD có công chứng hoặc chụp bản chính rõ ràng ngay ngắn gửi vào Zalo Ngô Văn Hiền (0903682486) trước 12h00’ ngày 03/03/2023.

+ Học phí tập huấn và phí cấp thẻ công tác: Chuyển vào tài khoản số: 109004256665 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh (VietinBank) trước 12h00’ ngày 03/03/2023.

+ Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0824270686 hoặc số 0903682486.

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG NGÀY 04/03/2023 (DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN ONLINE)

Cập nhật đến 11h00 ngày 03/03/2023

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

NĂM SINH

 

HỌC TẬP HUẤN

 

 

 

LÀM THẺ CÔNG TÁC

 

 

THEO DÕI NỘP PHÍ

 

BỘ PHẬN QUẢN LÝ

1 Nguyễn Viết Thắng 1976 x x CK học phí & làm thẻ ngày 16/02/2023 Đồng Nai. Đăng ký trực tiếp
2 Phạm Năng Nghĩa 1971 x x CK học phí ngày 17/02/2023. Chưa nộp phí làm thẻ Hải phòng. Đăng ký trực tiếp
3 Ngô Xuân Trường 1960 x x CK học phí & làm thẻ ngày 17/02/2023 Lâm Đồng. Đăng ký trực tiếp
4 Trần Văn Minh 1991 x x CK học phí & làm thẻ ngày 17/02/2023 TPHCM. Đăng ký trực tiếp
5 Trần Quốc Biên 1983 x x CK học phí & làm thẻ ngày 17/02/2023 A Song

TPHCM

6 Bùi Văn Huy 1981 x x CK học phí & làm thẻ ngày 21/02/2023 TPHCM. Đăng ký trực tiếp
7 Lê Văn Sơn 1964 x x CK học phí & làm thẻ ngày 21/02/2023 Nghệ An. Đăng ký trực tiếp
8 Nguyễn Thị Bích Thảo 1993 x x Chưa nộp học phí tập huấn.

Đã nộp phí Làm thẻ

TPHCM

Anh Nguyễn

9 Phạm Quốc Huy 1979 x x Chưa nộp học phí tập huấn. Chưa nộp phí Làm thẻ Đắk Lắk

Đăng ký trực tiếp

10 Liêu Quang Hải 1975 x Đã nộp học phí tập huấn. Lê Khắc Thành
11 Nguyễn Phước Minh 1992 x Đã nộp học phí tập huấn. Lê Khắc Thành
12 Trần Viết Tiến 1986 x Đã nộp học phí tập huấn. Lê Khắc Thành
13 Nguyễn Phúc Thịnh 1985 x Đã nộp học phí tập huấn. Lê Khắc Thành
14 Võ Thị Thu Thảo 1992 x Đã nộp học phí tập huấn. Lê Khắc Thành
15 Nguyễn Thành Nguyên 1983 x Đã nộp học phí tập huấn. Lê Khắc Thành
16 Nguyễn Nam Chương 1983 x Đã nộp học phí tập huấn. Lê Khắc Thành
17 Ngô Thị Thanh Hiền 1981 x Đã nộp học phí tập huấn. Lê Khắc Thành
18 Bùi Văn Thắng 1965 x Đã nộp học phí tập huấn. Phạm Xuân Khuynh
19 Lê Nguyên Diệm 1074 x Đã nộp học phí tập huấn. Phạm Xuân Khuynh
20 Trần Quốc Thông 1987 x x Chưa nộp học phí tập huấn và làm thẻ Anh Hoàn

Trà Vinh

21 Trương Cao Trí 1981 x x Chưa nộp học phí tập huấn và làm thẻ Anh Hoàn

Trà Vinh

22 Trần Trung Hiếu 1974 x x CK học phí & làm thẻ ngày 03/03/2023 Đăng ký trực tiếp
23 Nguyễn Chí Cường 1982 x Đã nộp học phí tập huấn. Đăng ký trực tiếp

+ Đề nghị các bộ phận, anh chị em kiểm tra thông tin, nếu chưa đúng phải báo ngay cho Giám đốc Trung tâm CEDC biết để điều chỉnh cho đúng.   

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: Thạc sĩ, Nhà báo NGÔ VĂN HIỀN

blank