THÔNG BÁO Mở lớp tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên (Dạy và Học Online)

0
136
blank

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, chức năng nhiệm vụ, yêu cầu phát triển của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (CEDC).

Nhằm trang bị cho cộng tác viên những kiến thức cơ bản về hoạt động tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; cũng như thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của các Ban Biên tập ấn phẩm in và các Kênh Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm CEDC.

Giám đốc Trung tâm CEDC Thông báo mở lớp tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên dạy và học online. Lớp tập huấn do lãnh đạo Trung tâm CEDC chủ trì.

+ Nội dung học: Những kiến thức cơ bản về hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực truyền thông; Điều kiện để làm cộng tác viên của các Ban Biên tập ấn phẩm in và các Kênh Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm CEDC.

+ Thời gian học tập huấn: Sẽ thông báo sau.

+ Học phí: 1.000.000 đồng/1 người (Một triệu đồng chẵn).

+ Quyền lợi sau khi học tập huấn: Được Trung tâm CEDC cấp Giấy chứng nhận; Được công nhận là thành viên bán cơ hữu; Đủ điều kiện cấp thẻ công tác thời hạn 12 tháng (Phí cấp thẻ công tác tính riêng).

+ Hồ sơ đăng ký học tập huấn: 1 bản photo CMND hoặc CCCD có công chứng hoặc chụp bản chính rõ ràng ngay ngắn, và 1 ảnh chân dung 4cm x 6cm, chụp mới nhất; gửi vào Zalo ĐT số 0903682486.

+ Học phí chuyển vào tài khoản số: 109004256665 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh (VietinBank).

+ Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0824270686.

 

Danh sách đăng ký học tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên

(Dạy và Học Online)

Cập nhật đến 12h00’ ngày 10/02/2022

 

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CMND/CCCD HỌC PHÍ
1 Phạm Văn Song 1971 030071009067 CK ngày 20/01/2022

CTV Trần Thị Thu

2 Ngô Đức Khánh 1981 241873992 CK ngày 21/01/2022

Tỉnh Đắk Lắk

3 Hoàng Phước Thành 1977 191962054 Chưa.

CTV Nguyễn Văn Các

4 Vi Văn Ninh 1986 121674396 Chưa.

CTV Nguyễn Văn Các

5 Nguyễn Hữu Định 1969 045069000188 CK ngày 24/01/2022

CTV Nguyễn Văn Các

6 Hồ Thanh Vinh 1987 066087005153 CK ngày 27/01/2022

CTV Nguyễn Hữu Phúc

7 Phan Tịnh Nghi 2000 241869191 Chưa.

Đăng ký trực tiếp BTC

8 Phạm Thị Vân Khánh 1973 026173004558 CK ngày 26/01/2022

Đăng ký trực tiếp BTC

9 Nguyễn Văn Chuyên 1963 024240513 CK ngày 26/01/2022

Đăng ký trực tiếp BTC

10 Nguyễn Viết Châu 1994 066094000180 Chưa.

Đăng ký trực tiếp BTC

        

         + Ghi chú: Để bảo đảm về kỹ thuật và bớt các khoản chi phí, mỗi lớp tập huấn online từ 20 người đến 100 người; khi đã có 20 người đăng ký học và nộp học phí Trung tâm CEDC sẽ thông báo cho anh/chị qua Zalo lịch học và cách thức học tập huấn online cụ thể.

Trân trọng cảm ơn anh/chị.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC

NGÔ VĂN HIỀN

blank