Thông báo lần 2 về tình hình hoạt động của Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN (www.thoinet.vn)

0
34
blank

Tiếp theo Thông báo số 01 TB/GĐTT ngày 07/02/2023, sau khi trao đổi với cơ quan quản lý Nhà nước, Giám đốc Trung tâm CEDC tiếp tục Thông báo lần 2 về tình hình hoạt động của Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN (www.thoinet.vn) như sau:

1/ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPHC ngày 16/01/2023 của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đối Kênh ThờiNet.VN với mức phạt 40.000.000 VNĐ là mức phạt tăng theo bậc do đã có các vi phạm liên tục trước đó bị xử phạt.

2/ Các vi phạm chủ yếu:

a/ Trích dẫn nội dung từ các nguồn báo chí chính thống nhưng báo đó đã có ghi rõ cấm trích dẫn sao chép.

b/ Trích dẫn nội dung từ các ấn phẩm in của Trung tâm CEDC nhưng không có đăng trên bản in.

c/ Không có đội ngũ Thành viên tương tác mặc dù trên trang chủ có mục THÀNH VIÊN TƯƠNG TÁC (Không thể hiện là 1 Kênh Diễn đàn, Thương tác thông tin).

3/ Hướng hoạt động sắp tới:

a/ GP hoạt động của Kênh ThờiNet.VN do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp còn thời hạn đến năm 2029. Trung tâm CEDC đã đầu tư làm GP, thiết lập hệ thống website, các dịch vụ khác, … rất tốn kém. Thời gian hoạt động của Kênh ThờiNet.VN vừa qua nguồn kinh phí thu chưa đủ bù nguồn kinh phí đã đầu tư. Vì vậy, Trung tâm CEDC sẽ củng cố để Kênh ThờiNet.VN tiếp tục hoạt động.

b/ Khi xảy ra việc xử phạt vi phạm hành chính ngày 16/01/2023, ông Lê Khắc Thành có báo cáo đang làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh về một số hợp tác để thiết lập lại hệ thống website tránh những bất cập trong thời gian tới. Về việc này Giám đốc Trung tâm CEDC đồng ý để ông Lê Khắc Thành cùng Ban Biên tập – Quản trị triển khai thực hiện. Khi triển khai thực hiện phải báo cáo Giám đốc Trung tâm CEDC.

c/ Giấy phép hoạt động số 286/GP-BTTT của Kênh ThờiNet.VN đang bị Thanh Tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh tước quyền sử dụng đến hết ngày 31/05/2023. Vì vậy, sau khi nộp phạt ông Lê Khắc Thành có trách nhiệm báo cáo cho Thanh tra biết và xin ý kiến cụ thể việc cho Kênh ThờiNet.VN hoạt động trở lại.

blank

BTV TRÚC LINH/ĐS GDNN

blank