Thông báo khai giảng lớp tập huấn online ngày 7/10/2022

0
49
blank

Giám đốc Trung tâm CEDC thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ dạy và học 0nline ngày 07/10/2022.

Trực tiếp giảng dạy lớp tập huấn: Thạc sĩ, Nhà báo Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm CEDC, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tri Thức và Công Nghệ, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dạy & Học Ngày Nay.

Giờ mở mạng vào hệ thống online: 8h30 – Giờ chính thức học tập huấn từ 9h00 đến 11h30 ngày 07/10/2022 (Thứ 6).

+ Đúng 8h30 mời học viên vào đường link https://work.room30s.com/b/tru-djc-wzd-gfj để ổn định đường truyền, ổn định thiết bị. Đúng 9h00 học tập huấn.

Danh sách đăng ký học lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông ngày 07/10/2022

*Cập nhật đến 15h00’ngày 06/10/2022 – Đề nghị anh chị em kiểm tra thông tin nếu có sai sót phải báo ngay để điều chỉnh cho chính xác. Trân trọng cảm ơn.

STT HỌ VÀ TÊN  

 

NĂM SINH

 

CMND/CCCD HỌC PHÍ
1 Trần Minh 1970 036070010696 CK ngày 21/09/2022

Đăng ký trực tiếp

2 Ngô Hoàng Nam 1992 040192004321 CK ngày 21/09/2022

Đăng ký trực tiếp

3 Diệp Văn Cương 1968 034068082187 CK ngày 21/09/2022

Đăng ký trực tiếp

4 Vương Đình Trạc 1972 001072014906 CK ngày 21/09/2022

Đăng ký trực tiếp

5 Bùi Văn Cường 1971 038071251099 CK ngày 21/09/2022

Đăng ký trực tiếp

6 Vũ Hùng 1978 079078007256 CK ngày 21/09/2022

Đăng ký trực tiếp

7 Hoàng Thanh Mẫn 1976 034276045432 CK ngày 21/09/2022

Đăng ký trực tiếp

8 Ngô Thanh 1969 038169001258 CK ngày 24/09/2022

Đăng ký trực tiếp

9 Lã Hoàng Oang 1988 024088007056 CK ngày 24/09/2022

Đăng ký trực tiếp

10 Đào Thị Minh 1994 033194100278 CK ngày 24/09/2022

Đăng ký trực tiếp

11 Đinh Văn Dương 1968 272635931 CK ngày 24/09/2022

CTV Thiềm ĐN

12 Đoàn Hoàng Sơn 1978 087078000015 CK ngày 25/09/2022

CTV Phạm Song

13 Nguyễn Thanh Minh 1980 045080000473 CK ngày 25/09/2022

CTV Phạm Song

14 Trần Thuận 1981 046081008425 CK ngày 03/10/2022

CTV Nhật.Thắng ĐN

15 Nguyễn Thiên Gíáp 1994 019094000476 CK ngày 06/10/2022

CTV Lê Thành

16 Nguyễn Thị Hồng 1984 046184008000 Chưa nộp tiền

CTV Nhật.Thắng ĐN

 

TRUNG TÂM CEDC

blank