Thông báo khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông online ngày 30/10/2022

0
29
blank

Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ dạy và học 0nline ngày 30/10/2022.

Trực tiếp giảng dạy lớp tập huấn: Thạc sĩ, Nhà báo Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm CEDC, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tri Thức và Công Nghệ, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dạy & Học Ngày Nay.

Giờ mở mạng vào hệ thống online: 8h30 – Giờ chính thức học tập huấn từ 9h00 đến 11h30 ngày 30/10/2022 (Chủ nhật).

+ Đúng 8h30 mời học viên vào đường link: https://work.room30s.com/b/tru-djc-wzd-gfj để ổn định đường truyền, ổn định thiết bị. Đúng 9h00 học tập huấn.

+ Link hướng dẫn sử dụng hệ thống online:  https://kb.pavietnam.vn/category/lam-viec-online/huong-dan-su-dung-room30s

 

Danh sách đăng ký học lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông ngày 30/10/2022

*Cập nhật đến 18h00’ngày 28/10/2022 – Đề nghị anh chị em kiểm tra thông tin nếu có sai sót phải báo ngay để điều chỉnh cho chính xác. Trân trọng cảm ơn.

STT HỌ VÀ TÊN  

 

NĂM SINH

 

CMND/CCCD HỌC PHÍ
1 Vũ Gia Kiên 1972 079072027281 Đã nộp tiền

CTV Diễm.Kiều Toàn

2 Đặng Tất Thắng 1982 040082005951 CK ngày 25/10/2022

Đăng ký trực tiếp

3 Đặng Cơ Thạch 1988 040088041668 CK ngày 25/10/2022

Đăng ký trực tiếp

4 Đặng Công Việt 2005 040205000453 CK ngày 26/10/2022

CTV Cơ Thạch

5  

Trần Văn Nhiên

 

1986 045086000062 CK ngày 24/10/2022

CTV Nhật Thắng ĐN

6 Đặng Quốc Oai 1998 040098019405 CK ngày 27/10/2022

CTV Cơ Thạch

7 Đặng Ngọc Trung 1985 040085004554 CK ngày 27/10/2022

CTV Tất Thắng

8 Đỗ Văn Tuyến 1982 285231918 CK ngày 27/10/2022

CTV Các.Lê Thành

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC: NGÔ VĂN HIỀN

blank