THÔNG BÁO Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông ngày 20/05/2022 (Dạy và Học Online)

0
62
blank

Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) trân trọng thông báo đến anh chị em đã nộp hồ sơ đăng ký học tập huấn và đã nộp học phí việc chính thức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông ngày 20/05/2022 (Dạy và Học Online).

A/ Thời gian học tập huấn: Từ 09h00’ sáng đến 11h30’ trưa ngày 20/05/2022. Trực tiếp giảng dạy lớp tập huấn online do Thạc sĩ Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm CEDC phụ trách.

B/ Nội dung học:

1/ Giới thiệu về Trung tâm CEDC, các đơn vị trực thuộc, các ấn phẩm in, các trang và các kênh điện tử thuộc Trung tâm CEDC (60’).

2/ Những yêu cầu và kiến thức cơ bản khi hoạt động tác nghiệp làm các ấn phẩm in, các trang và các kênh điện tử thuộc Trung tâm CEDC (60’).

3/ Trao đổi, hỏi – đáp (30’).

C/ Phương thức Dạy và Học:

1/ Đúng 08h30’ sáng ngày 20/05/2022 khởi động mở hệ thống dạy và học online.

2/ Từ 08h30’ sáng ngày 20/05/2022, anh chị em đăng nhập vào đường link:

https://zoom.us/j/96567190631?pwd=UWNpUktUR1dhSW1MeEQ5UVhqbThRZz09

ID cuộc họp: 965 6719 0631

Mật mã: AuC7G9

Để tham gia Zoom Lớp tập huấn 20/05/2022:

D/ Quy định chung:

1/ Chỉ những anh chị em có mặt trên hệ thống ZOOM Dạy và Học Online, đã nộp học phí mới được Trung tâm CEDC cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành chương trình lớp tập huấn.

2/ Yêu cầu mọi người thực hiện đúng nội dung và thời gian dạy và học tập huấn online.

3/ Trong khi giảng viên giảng bài, anh chị em không di chuyển, không nói chuyện riêng, không mở micro mà chỉ tập trung nghe giảng viên giảng bài.

4/ Khi trao đổi, hỏi – đáp, anh chị em mở micro để tham gia nhưng khi người khác phát biểu phải tập trung nghe không để gây tiếng ồn.

Danh sách đăng ký học lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông ngày 20/5/2022

* Cập nhật đến 16h30’ngày 18/05/2022

STT HỌ VÀ TÊN  

 

NĂM SINH

 

CMND/CCCD HỌC PHÍ
1 Trần Ái Nhân 1979 211667146 CK ngày 02/05/2022

CTV Đoạn Minh Dũng

2 Vũ Thị Minh 1990 234046351 CK ngày 06/05/2022

Đăng ký trực tiếp

3 Hoàng Văn Huỳnh 1968 070068112324 Chưa nộp học phí

Đăng ký trực tiếp

4 Trần Huy Vinh 1986 021086014501 CK ngày 06/05/2022

Đăng ký trực tiếp

5 Ngô Xuân Thanh 1987 045087002108 CK ngày 06/05/2022

Đăng ký trực tiếp

6 Thái Thị Hạnh 1990 024090007633 Chưa nộp học phí

Đăng ký trực tiếp

7 Hoàng Công Tùng 1972 045172114239 CK ngày 06/05/2022

Đăng ký trực tiếp

8 Đoàn Mỹ 1969 046281002105 CK ngày 09/05/2022

Đăng ký trực tiếp

9 Đỗ Thị Mai 1974 223135466 CK ngày 10/05/2022

Đăng ký trực tiếp

10 Đào Thị Thái 1977 037177000170 CK ngày 16/05/2022

CTV Nguyễn Kiệm

11 Hồ Văn Lễ 1976 060076000066 CK ngày 16/05/2022

CTV Nguyễn Thắng

12 Nguyễn Đức Quốc 1974 045074000162 CK ngày 16/05/2022

CTV Nguyễn Thắng

13 Võ Nhật Anh 1994 225804138 CK ngày 18/05/2022

CTV Nguyễn Kiệm

14 Đặng Bích Thảo 1994 054194005747 CK ngày 18/05/2022

CTV Nguyễn Kiệm

15 Huỳnh Văn Trường 1975 046075000548 CK ngày 17/05/2022

CTV Nguyễn Thắng

16 Đồng Thị Hồng Hải 1995 020195010360 CK ngày 17/05/2022

CTV Nguyễn Kiệm

 

TRUNG TÂM CEDC

blank