THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2022

0
68
blank

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2022 – Số: 02 KHTCSK/2022

Để thiết thực Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) có kế hoạch tổ chức sự kiện Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại 2 địa điểm: Địa điểm 1 tại TP. Hồ Chí Minh; Địa điểm 2 tại TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

I/ Tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh:

  • Ngày giờ tổ chức:

Từ 8h00 – 12h00 ngày 19/11/2022 (Thứ 7)

  • Địa điểm tổ chức:

Sẽ thông báo trước ngày 15/11/2022

  • Ban tổ chức:

1/ Ông Lê Khắc Thành, Phó giám đốc Trung tâm CEDC, Trưởng Ban Biên tập Quản trị Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN – Trưởng Ban

2/ Ông Lê Thành Tô, Phó giám đốc Trung tâm CEDC, Thường trực Ban Biên tập Quản trị Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN, Trưởng Ban Nghiệp vụ truyền thông 1 – Phó trưởng Ban

3/ Bà Trần Thị Liên, Cán bộ Văn phòng Trung tâm CEDC – Ủy viên

4/ Bà Vũ Thị Mai Diễm, Biên tập viên Trang điện tử Thị trường & Công nghệ – Ủy viên

5/ Bà Trần Thị Thu, Cán bộ Biên tập – Ủy viên

  • Nội dung chương trình:

1/ Văn nghệ (08h00 – 09h00).

2/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (09h00 – 09h05).

3/ Lãnh đạo Trung tâm CEDC phát biểu chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (09h05-09h10).

4/ Tặng quả học sinh vượt khó hiếu học (09h10 – 09h20).

5/ Lãnh đạo Trung tâm CEDC phát biểu tưởng niệm cố Nhà giáo ưu tú Trần Chút, nguyên Ủy viên Hội đồng tư vấn Trung tâm CEDC, tặng BẰNG TRI ÂN và quà cho gia đình cố Nhà giáo ưu tú Trần Chút (09h20 – 09h30).

6/ Tặng BẰNG TRI ÂN và quà cho các nhà giáo (09h30 – 09h40).

7/ Tặng BẰNG KỶ NIỆM CHƯƠNG và hoa cho các tổ chức, cá nhân tài trợ (09h40 – 09h50).

8/ Khen thưởng cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên (09h50 – 10h00).

9/ BTC phát biểu bế mạc (10h00 – 10h05).

10/ Chụp ảnh lưu niệm (10h05 – 10h30).

11/ Tiệc liên hoan (10h30 – 12h00).

II/ Tổ chức tại TP. Nha Trang:

  • Ngày giờ tổ chức:

Từ 19h00 – 20h00 ngày 24/11/2022 (Thứ 5)

  • Địa điểm tổ chức:

Sẽ thông báo trước ngày 21/11/2022

  • Ban tổ chức:

1/ Ông Lê Khắc Thành, Phó giám đốc Trung tâm CEDC, Trưởng Ban Biên tập Quản trị Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN – Trưởng Ban

2/ Ông Lê Thành Tô, Phó giám đốc Trung tâm CEDC, Thường trực Ban Biên tập Quản trị Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN, Trưởng Ban Nghiệp vụ truyền thông 1 – Phó trưởng Ban

3/ Bà Vũ Thị Mai Diễm, Biên tập viên Trang điện tử Thị trường & Công nghệ – Ủy viên

4/ Bà Trần Thị Thu, Cán bộ Biên tập – Ủy viên

+ Ghi chú: Thành viên BTC sẽ có một số anh chị em ở VPLL Trung tâm CEDC tại Nha Trang cùng tham gia.

  • Nội dung chương trình:

1/ Văn nghệ (19h00 – 19h30).

2/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (19h30 – 19h35).

3/ Lãnh đạo Trung tâm CEDC phát biểu chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (19h35-19h40).

4/ Tặng quả học sinh vượt khó hiếu học (19h40 – 19h55).

5/ BTC phát biểu bế mạc (19h55 – 20h00).

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2022

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC

NGÔ VĂN HIỀN

VŨ THỊ MAI DIỄM/BTV ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY

 

blank