Thành lập Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ngày 21/5/2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã ký Quyết định số 68 QĐ/GĐTT, về việc thành lập Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Nội dung Quyết định ghi rõ: Điều 1: Thành lập Văn phòng liên … Đọc tiếp Thành lập Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa