Tạm ngừng hoạt động Trang Thông tin điện tử tổng hợp www.trithuccongnghe.vn

0
53
blank

Ngày 25/8/2022, Thạc sĩ, Nhà báo Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã quyết định cho tạm ngừng hoạt động Trang Thông tin điện tử tổng hợp www.trithuccongnghe.vn thuộc Trung tâm CEDC để củng cố lại tổ chức và hoạt động.

Trang Thông tin điện tử tổng hợp www.trithuccongnghe.vn hoạt động theo Giấy phép số 46/GP-STTTT ngày 18/9/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh.

Từ tháng 4/2020, Trang Thông tin điện tử tổng hợp www.trithuccongnghe.vn do ông Nguyễn Hoàng Mỹ làm Trưởng Ban Biên tập là người chịu trách nhiệm chính trước Giám đốc Trung tâm CEDC và trước pháp luật để quản lý điều hành hoạt động Trang Thông tin điện tử tổng hợp www.trithuccongnghe.vn.

Ông Nguyễn Hoàng Mỹ có ký hợp đồng công việc số 02/HĐ-2022 ngày 08/4/2020 với Giám đốc Trung tâm CEDC khi nhận nhiệm vụ làm Trưởng Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp www.trithuccongnghe.vn. Thời hạn hợp đồng công việc là 3 năm.

VŨ THỊ MAI DIỄM/BTV ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY

blank