Ông Phạm Xuân Khuynh làm Giám đốc Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật TVEL – Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật tại tỉnh Đắk Nông

0
87
blank
Ông Phạm Xuân Khuynh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật TVEL - Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật tại tỉnh Đắk Nông.

Ngày 07/02/2023, ông Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL) đã ký Quyết định số 02-2023 QĐNS/CTCTy, về việc bổ nhiệm ông Phạm Xuân Khuynh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật TVEL – Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật tại tỉnh Đắk Nông.

Công ty TVEL do Trung tâm CEDC chủ quản, chủ sở hữu. Năm 2021 khi thành lập Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật TVEL – Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật tại tỉnh Đắk Nông ông Phạm Xuân Khuynh là Phó giám đốc, ông Trịnh Phương Nam là Giám đốc.

blank

Cùng ngày, ông Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL) đã ký Quyết định số 01-2023 QĐNS/CTCTy, về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật TVEL – Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật tại tỉnh Đắk Nông đối với ông Trịnh Phương Nam, CMND số 245017635 Công an tỉnh Đắk Nông cấp ngày 09/01/2019.

Lý do: Vì vi phạm pháp luật bị phạt tù theo Bản án số 11/2022/HS-ST ngày 11/05/2022 và Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 06/TB-TA ngày 20/12/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông; Bản án số 806/2022/HS-PT ngày 25/10/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.

blank

BTV TRÚC LINH/ĐS GDNN

 

blank