ÔNG LÊ VĂN NGỌC THÀNH GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG VPLL TRUNG TÂM CEDC TẠI NHA TRANG

0
40
blank

Ngày 04/02/2023, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã ký Quyết định số 02-2023 QĐNS/GĐTT, về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Ngọc Thành, thành viên bán cơ hữu Trung tâm CEDC giữ chức vụ Trưởng Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

blank
Ông Lê Văn Ngọc Thành, thành viên bán cơ hữu Trung tâm CEDC giữ chức vụ Trưởng Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, Giám đốc Trung tâm CEDC cũng đã ký Quyết định số 01-2023 QĐNS/GĐTT, về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa đối với ông Ngô Văn Hiền; lý do để ông Ngô Văn Hiền tập trung làm nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm CEDC, lãnh đạo quản lý điều hành về mọi mặt tổ chức và hoạt động của Trung tâm CEDC.

Trụ sở Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ 46 Đường Hoàng Trinh, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang – ĐT: 0824270686; 0903682486 – ĐT ông Lê Văn Ngọc Thành, Trưởng Văn phòng: 0838996399.

BTV TRÚC LINH/ĐS GDNN

blank