Trang chủ Đời Sống & Thị Trường Nhiều tín hiệu gia tăng ở một số ngành, lĩnh vực kinh...

Nhiều tín hiệu gia tăng ở một số ngành, lĩnh vực kinh tế trong 7 tháng qua

0
20
blank
Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023 của Tổng cục Thống kê nêu rõ, dù còn khó khăn song vẫn xuất hiện các dấu hiệu gia tăng ở một số ngành, lĩnh vực kinh tế, đặc biệt, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo.

Số liệu thống kê chỉ ra, sản xuất nông nghiệp trong tháng 7 tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, lúa thu đông, chăm sóc lúa hè thu và thu hoạch lúa hè thu sớm. Chăn nuôi phát triển ổn định, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm được kiểm soát. Sản xuất lâm nghiệp gặp bất lợi do thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ trồng rừng mới ở nhiều địa phương. Nuôi trồng thủy sản đạt kết quả khả quan do áp dụng mô hình nuôi tôm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

blank
Infographic về sản xuất nông nghiệp tháng 7 và 7 tháng qua (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 7 khởi sắc hơn tháng trước, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp trong nước. Tính chung 7 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính giảm 0,7% so với cùng kỳ 2022. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2023 so với cùng kỳ 2022 tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2023 tăng 0,9% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 3,9% so với cùng thời điểm 2022.

Cũng trong tháng 7, cả nước có 13,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 126,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 79 nghìn lao động, giảm 1,2% về số doanh nghiệp, giảm 8,6% về vốn đăng ký và giảm 24% về số lao động so với tháng 6/2023. So với cùng kỳ 2022, tăng 4,3% về số doanh nghiệp, tăng 2,4% về số vốn đăng ký và giảm 25,6% về số lao động…

Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 7. Tính chung 7 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 41,3% kế hoạch, tăng 22,1% so với cùng kỳ 2022. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới tính đến ngày 20/7/2023 ước đạt 7,94 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ 2022.

blank
Infographic về sản xuất công nghiệp, tình hình đăng ký doanh nghiệp, hoạt động đầu tư tháng 7 và 7 tháng qua (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7 ước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 7 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 291 nghìn tỷ đồng, bằng 41,3% kế hoạch năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ 2022…

blank
Infographic về vận tải hàng hóa, hành khách, khách quốc tế đến Việt Nam, tai nạn giao thông 7 và 7 tháng qua (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Cũng theo Tổng cục Thống kê, Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 7/2023 ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2023 ước đạt 1.016,1 nghìn tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ 2022. Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 7/2023 ước đạt 158,4 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 957 nghìn tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ 2022.

Tháng 7 là tháng cao điểm của mùa du lịch hè nên hoạt động thương mại dịch vụ sôi động, doanh thu các ngành tăng, đặc biệt là doanh thu du lịch lữ hành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tính tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,4% so với cùng kỳ 2022.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt 512,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.529,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ 2022.

Trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa  ước đạt 57,21 tỷ USD, tăng 2,5% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 374,23 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ 2022. Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD.

blank
 Infographic về tổng mức bán lẻ, xuất nhập khẩu tháng 7 và 7 tháng qua (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Hoạt động vận tải trong tháng 7 tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó vận chuyển hành khách tăng 5,3% và luân chuyển hành khách tăng 3,1%; vận chuyển hàng hóa tăng 9,8% và luân chuyển hàng hóa tăng 5,3%…

Theo khảo sát tình hình đời sống của hộ dân cư tháng 7 ổn định so với tháng trước. Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Theo báo cáo từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong 7 tháng năm 2023, Chính phủ đã hỗ trợ hơn 18,2 nghìn tấn gạo cho 204,7 nghìn hộ với hơn 1,2 triệu nhân khẩu. Trong tháng 7/2023, nhiều hoạt động tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ diễn ra trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.

HA.NV
NGUỒN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/nhieu-tin-hieu-gia-tang-o-mot-so-nganh-linh-vuc-kinh-te-trong-7-thang-qua-643131.html
blank