Mời viết bài và đăng quảng cáo trên Đặc san GIÁO DỤC NGÀY NAY và Đặc san KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU

0
145
blank
1 TRANG QUẢNG CÁO BÌA 4 ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY SỐ XUÂN NHÂM DẦN 2022

Kính gửi: Các Nhà khoa học, Nhà quản lý, Nhà báo, Nhà giáo; Anh Chị Em Thành viên, Cộng tác viên

Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) là tổ chức KHCN, chuyên ngành khoa học xã hội. Được Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấp phép xuất bản Đặc san GIÁO DỤC NGÀY NAY và Đặc san KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU.

Sau 3 năm hoạt động xuất bản, phát hành đều đặn 4 kỳ/năm vào các tháng 4, 6, 9, 12 hàng năm. 2 Đặc san đã được Cục Quản lý thông tin khoa học công nghệ quốc gia cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN.

Trung tâm CEDC trân trọng kính mời các Các Nhà khoa học, Nhà quản lý, Nhà báo, Nhà giáo; Anh Chị Em Thành viên, Cộng tác viên tham gia viết bài đăng trên 2 Đặc san thuộc Trung tâm.

Bố cục nội dung của 2 Đặc san như sau:

  • ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY:

+ Chuyên mục TIN TỨC & SỰ KIỆN: Đăng tải nội dung về sự kiện của đất nước nhân dịp Đặc san xuất bản, nội dung các hoạt động kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục, hoạt động pháp luật, nội dung hoạt động của Trung tâm CEDC và của các đơn vị trực thuộc.

+ Chuyên mục DẠY & HỌC: Đăng tải nội dung hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nội dung về những tấm gương điển hình trong dạy và học của thầy cô giáo, của học sinh, sinh viên.

+ Chuyên mục KHOA HỌC GIÁO DỤC: Đăng tải nội dung các luận văn, các đề án về lĩnh vực giáo dục – đào tạo, nội dung phản biện về phương pháp giáo dục, về kiến thức giáo dục.

+ Chuyên mục VĂN HÓA – XÃ HỘI: Đăng tải nội dung về hoạt động văn hóa, nội dung hoạt động kinh tế – xã hội.

  • ĐẶC SAN KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU:

+ Chuyên mục THỜI SỰ: Đăng tải nội dung về sự kiện của đất nước nhân dịp Đặc san xuất bản, nội dung các hoạt động kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục, nội dung hoạt động của Trung tâm CEDC và của các đơn vị trực thuộc.

+ Chuyên mục DOANH NHIỆP – DOANH NHÂN: Đăng tải nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động văn hóa – xã hội của doanh nghiệp – doanh nhân.

+ Chuyên mục KIẾN THỨC KINH DOANH: Đăng tải nội dung các luận văn, các đề án về lĩnh vực kinh doanh & quản trị kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nội dung phản biện về phương pháp xây dựng thương hiệu, về kinh doanh & quản trị kinh doanh.

+ Chuyên mục SẢN PHẨM – THƯƠNG HIỆU: Đăng tải nội dung về các sản phẩm và thương hiệu của các tổ chức và cá nhân.

Các Cơ quan, Tổ chức, Đơn vị, Doanh nghiệp, Trường học tham gia đăng quảng cáo sản phẩm, bài viết giới thiệu trên 2 Đặc san kinh phí đăng cụ thể như sau:

STT Thể loại đăng Kinh phí đăng; Vị trí đăng &Ấn phẩm đăng
1 Đăng bài viết giới thiệu hoạt động, sản phẩm 1.500.000 VNĐ/1 trang, đăng trên 1 trong 2 Đặc san (chưa thuế VAT)
2 Đăng hình ảnh quảng bá có địa chỉ, điện thoại, có nội dung giới thiệu +Bìa 1: 15.000.000 VNĐ đăng trên 1 trong 2 Đặc san. +Bìa 4: 10.000.000 VNĐ đăng trên 1 trong 2 Đặc san. +Bìa 2 hoặc Bìa 3: 7.000.000 VNĐ đăng trên 1 trong 2 Đặc san (chưa thuế VAT)

 

Trân trọng.

TRUNG TÂM CEDC

blank