KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2022

0
41
blank

Căn cứ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2022 Số: 02B KHTCSK/2022 ngày 01/10/2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I/ VỀ KINH PHÍ TỔ CHỨC:

  • Các khoản thu:

1/ Kinh phí của Trung tâm CEDC

2/ Kinh phí của nhà tài trợ

3/ Kinh phí Lãnh đạo các đơn vị đóng góp (Lãnh đạo các đơn vị thu từ những người Lãnh đạo đơn vị mời dự: 500.000đ/1 người)

  • Các khoản chi:

1/ Bao gồm các khoản chi phí để tổ chức (bao gồm hội trường, trang trí, đặt tiệc, …)

2/ Chi phí mua quà tặng nhà giáo, tặng học sinh vượt khó hiếu học

3/ Chi phí vé đi về TPHCM – Nha Trang và ăn ở 2 ngày 2 đêm cho BTC và khách mời

4/ Các chi phí khác

II/ THỜI HẠN THỰC HIỆN:

1/ Khoản kinh phí Lãnh đạo các đơn vị đóng góp (Lãnh đạo các đơn vị thu từ những người Lãnh đạo đơn vị mời dự: 500.000đ/1 người)

  • Khoản tiền này chuyển chuyển vào tài khoản số: 109004256665 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh (VietinBank) trước ngày 15/11/2022

2/ Kinh phí nhà tài trợ chuyển vào tài khoản số: 109004256665 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh (VietinBank) trước ngày 15/11/2022

  • Chỉ tiêu Giám đốc Trung tâm CEDC giao mỗi đơn vị kêu gọi được ít nhất 5 triệu đồng từ nhà tài trợ (ngoài khoản 500.000 đồng/1 người)

III/ QUY ĐỊNH CHUNG:

1/ BTC và cán bộ, nhân viên, thành viên mặc áo đồng phục của Trung tâm CEDC khi dự lễ

2/ Những người không thuộc BTC và khách mời đi Nha Trang dự sự kiện đều tự túc các khoản kinh phí.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC (Đã ký tên đóng dấu): NGÔ VĂN HIỀN

BTV MAI DIỄM ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY

blank