Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế nông nghiệp

0
54
blank

Lê Thành

Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh
tế nông nghiệp
Chiều ngày 1/11/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Ôn tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.
Các đại biểu thống nhất với sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết nhằm huy động mọi nguồn lực, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết trong toàn Đảng bộ và Nhân dân vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh lâu dài vừa cấp bách sớm phục hồi, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.
Trong đó, tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện hiệu quả Chương trình hành động ba khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, lấy hiệu quả kinh tế, nâng cao mức sống của Nhân dân làm thước đo cho sự phát triển kinh tế- xã hội; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác về phát triển kinh tế nông nghiệp theo cơ chế thị trường, đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả, bền vững phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện, thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Trà Ôn đạt đô thị loại IV; và đến năm 2030 xã Hựu Thành đạt đô thị loại V.
Bên cạnh, các đại biểu cũng tham gia phản biện những vấn đề về việc phân vùng sản xuất, thống nhất việc điều chỉnh từ 04 vùng sản xuất thành 02 vùng sản xuất, tạo sự thống nhất trong định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp tập trung, hiệu quả, bền vững; đề nghị bổ sung những thành tựu nổi bật của kinh tế nông nghiệp địa phương và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phục hồi, phát triển kinh tế nông nghiệp huyện nhà theo hướng thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19./.

Chú thích các hình ảnh:

blank

blank

blank

MINH TRÚC⇒TTVHTT huyện Trà Ôn

 

blank