Nghĩ về Đức Phật và Phật Pháp

0
124
blank

Bản chất thật sự Phật giáo là thâm sâu vi diệu, trí tuệ bình thường cảm nhận có khác. Ngài Narada phát biểu trong quyển Đức Phật và Phật Pháp: “Càng tin Phật, tôi càng hiểu Phật. Càng hiểu Phật tôi càng tin hơn”.

blank

blank

Người bình dân cũng có cảm tình với Phật giáo, người trí thì cảm phục Phật giáo, tin tưởng Phật giáo là giáo dục con người đi đến hạnh phúc tuyệt đối, an vui đời này và đời sau. Phật giáo là tối thượng, là chân lý sống cao đẹp mà con người cần hướng đến. Nếu Phật giáo không có thiền và quả, không có hòa hợp thì xem như không phải Phật giáo. Đó chỉ là xác chớ không có hồn. Bản chất của Phật giáo tự thân có sinh khí sống mạnh mẽ, hài hòa với môi trường sống, tự do tự tại vô ngại. Có thì có tất cả, không thì sạch không. Nhờ sống hiểu rõ có không là duyên sinh nên đệ tử Phật rất an nhiên tự tại.

Trăm năm trước thì ta chưa có,

Trăm năm sau ta biết có gặp hay không.

Đời là sắc sắc không không,

Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau.

Vương Đình Tuyến/Đặc san GIÁO DỤC NGÀY NAY

blank