Giám đốc Trung tâm CEDC tổ chức họp giao ban trực tuyến online với lãnh đạo các đơn vị

0
61
blank

blank

10h00’ sáng ngày 21/02/2022, ông Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC); Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL) đã họp giao ban trực tuyến online với lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm CEDC và Công ty TVEL.

Nội dung cuộc họp vào đường link sau đây để xem:

https://work.room30s.com/playback/presentation/2.3/37ed7cb7d918ab92a961d22a9eb4490784224f49-1645401693984

blank