Trang chủ Dịch Vụ GDĐT & KHCN

Dịch Vụ GDĐT & KHCN

Sáng 22/7/2023: Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực...

Sáng ngày 22/7/2023, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG...

+ Đối tượng dự học tập huấn: Những người đã nộp hồ sơ hợp lệ, đã nộp học phí theo quy định. + Nội dung...

Sáng 15/7/2023: Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực...

Sáng ngày 15/7/2023, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG...

+ Đối tượng dự học tập huấn: Những người đã nộp hồ sơ hợp lệ, đã nộp học phí theo quy định. + Nội dung học...

Sáng 1/7/2023: Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực...

Sáng ngày 1/7/2023, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG NGÀY 01/7/2023 (DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN ONLINE) + Đối tượng dự học tập...

Chiều 7/5/2023: Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực...

Chiều ngày 7/5/2023, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ...

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TRUYỀN...

Do GĐ Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) có cuộc họp đột xuất trong buổi sáng ngày 07/5/2023....