Dịch vụ tổ chức sự kiện & đào tạo

0
84
blank

+ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 

1/ Tuyển sinh học viên để đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm;

2/ Liên kết tuyển sinh đào tạo các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật;

3/ Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, tư vấn về giáo dục, truyền thông, kinh doanh và quản trị kinh doanh.

+ THƯỜNG XUYÊN MỞ CÁC LỚP:

1/ Lớp tập huấn về nghiệp vụ báo chí truyền thông;

2/ Lớp tập huấn về nghiệp vụ công nghệ thông tin;

3/ Lớp tập huấn về nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;

4/ Lớp tập huấn về nghiệp vụ xây dựng thương hiệu;

5/ Lớp tập huấn về nghiệp vụ dạy và học;

6/ Lớp tập huấn về nghiệp vụ truyền thanh, truyền hình;

7/ Tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô (liên kết).

Thông tin liên hệ

 

blank