Bổ nhiệm ông Cấn Quốc Chánh làm Cố vấn Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

0
52
blank
Ông Cấn Quốc Chánh

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC);  Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, và xét nguyện vọng của ông Cấn Quốc Chánh.

Ngày 05/08/2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã ký Quyết định số 77 QĐ/GĐTT về việc bổ nhiệm ông Cấn Quốc Chánh, sinh năm 1967, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm CEDC, nguyên Phóng viên Tạp chí Tri Thức & Công Nghệ, nguyên Phóng viên Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp (nay là Tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp), làm Cố vấn Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Cố vấn Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa chịu sự quản lý và phân công nhiệm vụ trực tiếp của Giám đốc Trung tâm CEDC. Được hưởng các quyền lợi theo quy định của Giám đốc Trung tâm CEDC.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

VŨ THỊ MAI DIỄM, BTV ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY

blank