Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm giữ chức vụ Trưởng Ban Khoa giáo thuộc Trung tâm CEDC

0
47
blank
Bà Nguyễn Thị Thơm

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC); và yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm CEDC; ngày 02/08/2022 Giám đốc Trung tâm CEDC đã ký Quyết định số 80 QĐ/GĐTT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm giữ chức vụ Trưởng Ban Khoa giáo thuộc Trung tâm CEDC. Thay bà Hoàng Thị Lan Anh xin nghỉ việc theo nguyện vọng.

TRƯỞNG BAN KHOA GIÁO thuộc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Trung tâm CEDC và pháp luật để quản lý điều hành mọi mặt hoạt động của BAN KHOA GIÁO theo đúng chức năng nhiệm vụ, Quy chế của Giám đốc Trung tâm CEDC ban hành, và các quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

VŨ THỊ MAI DIỄM, BTV ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY  

 

blank