27/07/2022 BẢNG CẬP NHẬT CÁC KHOẢN THU QUỸ KHUYẾN HỌC NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRẦN CHÚT

0
54
blank

BẢNG CẬP NHẬT CÁC KHOẢN THU QUỸ KHUYẾN HỌC NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRẦN CHÚT

*Cập nhật đến 7h00’ ngày 27/07/2022

NĂM 2020

STT
THU
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
TÀI TRỢ

GHI CHÚ
1/ 50.000.000 VNĐ Trung tâm Phát triển
Giáo dục và Truyền thông CK Ngày 13/10/2020
2/ 5.000.000 VNĐ Ông Đỗ Nam
Tạp chí Kinh tế và Dự báo CK Ngày 13/10/2020
3/ 1.000.000 VNĐ Ông Phạm Minh Hiền (Minh Hiền)
TP.Hồ Chí Minh CK Ngày 14/10/2020
4/ 10.000.000 VNĐ TS.Phan Tử Phùng
Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC – Hà Nội CK Ngày 14/10/2020
5/ 10.000.000 VNĐ NB,Nhà thơ Trần Thế Tuyển
Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM CK Ngày 14/10/2020
6/ 20.000.000 VNĐ Bà Trần Hồng Anh
Con gái NGƯT Trần Chút CK Ngày 14/10/2020
7/ 2.000.000 VNĐ Ông Lê Thành Tô, Trưởng Ban NVTT 1 ThờiNet.VN – Hải Dương CK Ngày 14/10/2020
8/ 2.000.000 VNĐ Ông Nguyễn Công Hải
PGĐ Trung tâm CEDC CK Ngày 14/10/2020
9/ 2.000.000 VNĐ Không ghi tên có Số GD gốc: 61500TT201029017 (17/10/2020 Ông Nguyễn Tấn Sang, CTV Ban TSĐT&TCSK nt zalo nhận là người gửi tiền) CK Ngày 16/10/2020
10/ 500.000 VNĐ Trương Văn Giang
CTV Kênh ThờiNet.VN CK Ngày 17/10/2020
11/ 1.000.000 VNĐ Nguyễn Thị Thanh Vân
BTV Trung tâm CEDC CK Ngày 17/10/2020
12/ 1.000.000 VNĐ Nguyễn Thanh Đỉnh
GĐ Chi nhánh Cty TVEL tại Cà Mau
Trưởng Ban Biên tập Kênh TVEL.VN CK Ngày 17/10/2020
13/ 1.000.000 VNĐ Nguyễn Thiện Lân
CTV Ban TSĐT&TCSK Tiền mặt
Ngày 18/10/2020
14/ 2.000.000 VNĐ Trần Xuân Tân Tiếng
CTV Ban TSĐT&TCSK CK Ngày 19/10/2020
15/ 1.000.000 VNĐ NB,NV Phạm Quốc Toàn
Hội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC CK Ngày 21/10/2020
16/ 500.000 VNĐ Ông Huỳnh Ngọc Thu
(Diễn viên Dương) CK Ngày 22/10/2020
17/ 1.000.000 VNĐ NB Phạm Đình Trọng
Hội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC CK Ngày 22/10/2020
18/ 2.000.000 VNĐ Ông Lê Minh
BTV Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN CK Ngày 22/10/2020
19/ 3.000.000 VNĐ Nhóm CTV Kênh điện tử ThờiNet.VN
Tại Hà Tĩnh CK Ngày 23/10/2020
20/ 2.000.000 VNĐ Ông Lê Khắc Thành
PGĐ Trung tâm CEDC CK Ngày 23/10/2020
21/ 500.000 VNĐ Ông Nguyễn Quốc Ý
CTV Trung tâm CEDC CK Ngày 23/10/2020
22/ 500.000 VNĐ Bà Ngô Thị Dung
CTV Trung tâm CEDC CK Ngày 24/10/2020
23/ 500.000 VNĐ Bà Vũ Thị Mai Diễm
CTV Trung tâm CEDC CK Ngày 24/10/2020
24/ 1.000.000 VNĐ Ông Nguyễn Thanh Hùng
Ban TSĐT&TCSK Trung tâm CEDC CK Ngày 24/10/2020
25/ 1.000.000 VNĐ Ông Hà Văn Thanh
CTV Trung tâm CEDC CK Ngày 25/10/2020
26/ 9.000.000 VNĐ NB Trần Khắc Nhường
TP.HCM CK Ngày 16/11/2020
27/ 1.000.000 VNĐ Ông Mạnh Ngọc Hùng
Ủy viên Hội đồng Tư vấn CK Ngày 18/11/2020
28/ 1.000.000 VNĐ Ông Nguyễn Quốc Ý
CTV tại TP.HCM CK ngày 02/12/2020
29/ 4 máy tính latop trị giá 44.000.000 VNĐ Một Nhà giáo dấu tên
ở TP.HCM Ngày 25/11/2020
30/ 6000 quyển tập loại 100 trang giấy cao cấp trị giá 42.000.000 VNĐ Một Nhà báo dấu tên ỏ TP.HCM Ngày 07/11/2020
31/ 200 cái cặp balo trị giá 33.000.000 VNĐ Một gia đình dấu tên
ở TP.HCM Ngày 02/11/2020

NĂM 2021

STT
THU
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
TÀI TRỢ

GHI CHÚ
1/ 1.000.000 VNĐ BS Trần Thị Phương Lan
TP.HCM CK Ngày 14/01/2021
2/ 1.000.000 VNĐ Ông Lê Hữu Thủy
TP.HCM CK ngày 17/01/2021
3/ 2.000.000 VNĐ Thượng tọa Thích Nhuận Quang
Quận 12, TP.HCM CK ngày 22/01/2021
4/ 2.000.000 VNĐ Ông Tăng Hoàng Thạch
TP.HCM CK ngày 31/01/2021
5/ 10.000.000 VNĐ Gia đình Cố NB Tôn Phúc
Nhơn Trạch, Đồng Nai CK ngày 03/02/2021
6/ 1.000.000 VNĐ Ông Vũ Mạnh Phương
CTV CK ngày 02/02/2021
7/ 10.000.000 VNĐ Gia đình Ông Ngô Văn Hiền
TP.HCM Tiền mặt ngày 06/02/2021
8/ 13.000.000 VNĐ Gia đình Cố NB Tôn Phúc
Nhơn Trạch, Đồng Nai CK ngày 26/10/2021

NĂM 2022

STT
THU
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
TÀI TRỢ

GHI CHÚ
1/ 5.000.000 VNĐ Bà Trần Hồng Anh
Con gái NGƯT Trần Chút CK Ngày 15/03/2022
2/ 7.000.000 VNĐ Ông Ngô Văn Hiền
TP.HCM Tiền mặt ngày 06/02/1962
3/ 1.000.000 VNĐ Lê Văn Mạnh CTV Ban NVTT 1 CK Ngày 09/05/2022
4/ 1.000.000 VNĐ Nguyễn Hải Đăng CTV Ban NVTT 1 CK Ngày 09/05/2022
5/ 1.000.000 VNĐ Ngô Hải Nam CTV Ban NVTT 1 CK Ngày 09/05/2022
6/ 1.000.000 VNĐ Lê Xuân Suốt CTV Ban NVTT 1 CK Ngày 13/05/2022
7/ 500.000 VNĐ CTV Ban NVTT 1 CK Ngày 17/05/2022

8/ 5.000.000 VNĐ Bà Trần Hồng Anh
Con gái NGƯT Trần Chút CK Ngày 25/07/2022

*Cập nhật đến 7h00’ ngày 27/07/2022

Hồ Chí Minh, ngày 27/07/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC ĐIỀU HÀNH QUỸ
NGÔ VĂN HIỀN

blank